ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : (034)698-189
โทรสาร : (034)698-189
อีเมล์ : ocsb0605@ocsb.go.th