ข่าวสาร และ กิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ศอภ.1 มีกิจกรรมแจกพันธุ์อ้อยประจำปี 2560 ท่านในสนใจ ติดต่อได้ที่ ศอภ.1 และสถานีย่อย