ด้านฝ่ายน้ำตาล

  1. นายธนิศ อุชชิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมด้านน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  2. นายนาถวุฒิ เสาสูง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  3. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์พัว นักวิทยาศาสตร์ 3
  4. นางสาวพัลธมาศ เชตุพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์
  5. นายสามารถ บุญลือ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 3